Stilla Natt I 2018
40x40 cm 800 SEK

Stilla Natt II 2018
40x40 cm 800 SEK

Stilla Natt III 2018
40x40 cm 1000 SEK


Vildblommor 2018
40x50 cm 1000 SEK

Pontusbadet 2018
50x70 cm 1250 SEK


Altappen 2017
100x80 cm 2500 SEK


Svartön I 2005
40x50 cm 1000 SEK

Svartön II 2005
40x50 cm 800 SEK


K. Svensson
Beautiful Studies No 2. I
2016
50x70 cm 1000 SEK

K. Svensson
Beutiful Studies No 2. II
2016
50x70 cm 1250 SEK


Rombaksbotn 2007
100x70 cm 2000 SEK


Älggräs 2016
40x50 cm 1000 SEK

Lupiner 2016
40x50 cm 800 SEK

Smörblomma 2016
40x50 cm 800 SEK

Vänderot 2016
40x50 cm 800 SEK


Brändöfjärden I 2004
70x70 cm 2000 SEK

Brändöfjärden II 2004
70x70 cm 2000 SEK


Nuolja 2005
24x30 cm 800 SEK


Steel Container I 2006
30x40 cm 600 SEK

Steel Container II 2006
30x40 cm 600 SEK


Malmhamnsvägen I 2007
50x70 cm 1250 SEK

Malmhamnsvägen II 2007
100x70 cm 2000 SEK

Malmhamnsvägen III 2007
50x70 cm 1250 SEK


Rock Blues I 2006
50x70 cm 1000 SEK

Rock Blues II 2006
50x70 cm 1000 SEK


Storforsen 2010
50x40 cm 1000 SEK


Örnäset I 2004
30x40 cm 600 SEK

Örnäset II 2004
30x40 cm 600 SEK

Örnäset III 2004
30x40 cm 600 SEK

info